Posiedzenia Komitetów ds. mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Na 10 stycznia 2020 r. zaplanowano VIII już posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych realizowanych w partnerstwie Euroregionu "Tatry" z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

Spotkanie odbędzie się w Nowym Targu. W programie zaplanowano m.in:

  • prezentację stanu realizacji projektów parasolowych pn. Łączy nas natura i kultura oraz Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim,
  • wybór do dofinansowania mikroprojektów złożonych w ramach III naboru z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza (1 oś Programu),
  • aktualizację harmonogramu realizacji ww. projektów parasolowych na rok 2020.

 

Z kolei 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Żylińskiego Kraju Samorządowego, odbędzie się VI posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w V oraz IV naborze w ramach Projektów Parasolowych „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowanych w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj Samorządowy.