W jakim języku sporządzana jest część opisowa wniosku o płatność?

Opis działań powinien być przedstawiony:

  • w języku kraju partnera – w przypadku częściowego wniosku o płatność;
  • w języku polskim i słowackim – w przypadku zbiorczego wniosku o płatność dla projektu. Należy zwrócić uwagę na to, by obie wersje językowe były spójne– zawierały te same informacje.