W ramach projektu obejmującego przebudowę drogi zachodzi konieczność przebudowy przejazdu kolejowego w ciągu tej drogi. Czy koszty przebudowy przejazdu kolejowego będą zaliczone do wydatków kwalifikowalnych?