W ramach projektu planowana jest budowa na terenie parku obiektów, które będą pełniły funkcję wystawienniczą, edukacyjną oraz komercyjną (handel, gastronomia). Czy budowa takich obiektów jest kwalifikowana w ramach 1 osi priorytetowej, skoro głównym przeznaczeniem Parku nie jest prowadzenie działalności gospodarczej czy społeczno-edukacyjnej?

Zgodnie z Podręcznikiem beneficjenta realizowane w ramach projektów inwestycje powinny być przeznaczone na cele publiczne. Ponadto nie ma możliwości finansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury. Powyższy zapis dotyczy nie tylko projektu jako całości a planowanej w ramach projektu infrastruktury, poszczególnych zaplanowanych zadań.