W zbiorczym wniosku o płatność rozliczam wydatki mikroprojektów spoza okresu rozliczeniowego. Gdzie uwzględnić informację na ten temat?

Celem usprawnienia procesu weryfikacji wniosku o płatność zaleca się:

  • przekazanie takiej informacji do WST Kraków w wiadomości za pośrednictwem systemu SL w momencie złożenia wniosku o płatność,
  • uwzględnienie informacji w części "Postęp rzeczowy" -> "Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu" we wniosku o płatność