Warsztaty Grupy Roboczej

W ramach przygotowania projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w maju br. odbyła się seria warsztatów poświęconych opracowaniu drzew problemów / drzew celów. Z uwagi na pandemię COVID-19 Grupa Robocza obradowała zdalnie.

 

Warsztaty służyły określeniu najistotniejszych problemów polsko-słowackiego pogranicza oraz możliwości ich rozwiązania w ramach nowego programu w poszczególnych obszarach:

  • Natura
  • Kultura
  • Transport i komunikacja
  • Sfera gospodarcza
  • Terytorium i ludność + Sfera społeczna + Zagadnienia instytucjonalne

Jako kolejny etap prac Grupy Roboczej nad przygotowaniem projektu programu zaplanowaliśmy serię spotkań poświęconych ustaleniu logiki interwencji (w tym celów szczegółowych, działań, grup docelowych oraz wskaźników).

Spotkania odbędą się także on-line w terminach:

  • Natura (9.06)
  • Transport i Sfera Gospodarcza (15.06)
  • Terytorium i ludność, Sfera społeczna oraz Zagadnienia instytucjonalne (17.06)
  • Kultura (23.06)

Kolejnym krokiem, którym zajmie się Grupa Robocza będzie określenie priorytetów tematycznych przyszłego programu.