Warsztaty w Starym Sączu

Projekt "Skarby przyrody pogranicza" zaprasza na warsztaty w Starym Sączu.

 

Czy dziedzictwo przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny idą w parze?

Co dziś najbardziej zagraża przyrodzie?

Jakie są relacje na linii człowiek - przyroda?

Czy powinno się chronić przyrodę przed człowiekiem?

Czyli…

Jak rozwijać produkt turystyczny w warunkach potrzeby ochrony cennych zasobów przyrodniczych?”.

O tym na polsko-słowackich warsztatach w Starym Sączu będą rozmawiali przyrodnicy, ekolodzy, przedstawiciele samorządów i wszyscy, dla których ważna jest ochrona przyrody pogranicza.

Warsztaty odbędą się w 13 września 2021 roku (poniedziałek), o godz. 9.00 w nowej siedzibie starosądeckiej biblioteki publicznej w Przysietnicy. Link do formularza rejestracji (liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń).

Rozwój turystyki na polsko-słowackim pograniczu jest tyleż nieunikniony, co wszystkim nam bardzo potrzebny. Jednocześnie powinniśmy zrobić wszystko, żeby cenne dziedzictwo przyrodnicze przetrwało w nienaruszonym stanie dla naszych dzieci i wnuków. Zatem - jakie aspekty musimy wziąć pod uwagę chcąc rozwijać turystycznie nasz region, gdzie są nieprzekraczalne bariery, poza którymi bezpowrotnie możemy utracić to co jest ważne, jak chroniąc przyrodę wykorzystywać potencjał przyrodniczo-krajobrazowy Doliny Popradu i Dunajca.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, jeżeli uważasz, że możesz coś cennego wnieść do tej rozmowy, jeżeli chcesz się podzielić z uczestnikami swoimi przemyśleniami - ten warsztat jest także dla Ciebie – zapisz się i porozmawiaj z nami o ważnych rzeczach.

 

///

 

Jak wyróżnić swoją ofertę turystyczną?

Jak wykorzystać dziedzictwo przyrodnicze do tworzenie swojej oferty?

Czy można pogodzić potrzeby turystów i przyrody?

13 września 2021 roku o godzinie 14.00 w Przysietnicy koło Starego Sącza w ramach polsko-słowackiego projektu „Skarby przyrody pogranicza” odbędą się warsztaty poświęcone budowaniu nowoczesnej oferty turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze na polsko-słowackim pograniczu.

W gronie właścicieli obiektów, atrakcji turystycznych i gastronomicznych, samorządowców, osób odpowiedzialnych za promocję w naszych samorządach, będziemy się zastanawiać co jest „magnesem” dla turystyki na polsko-słowackim pograniczu, czy podmioty turystyczne budują swoją ofertę turystyczną w powiązaniu z potencjałem przyrodniczym regionu? Jaki wpływ mają podmioty turystyczne na ochronę przyrody? Jak w swojej ofercie mogą one uwypuklić walory przyrodnicze? Czym polsko-słowackie pogranicze doliny Popradu i Dunajca może odróżniać się od oferty innych polskich i europejskich regionów?

Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, jeżeli chcesz nauczyć się mówić i pokazywać swoją ofertę przez pryzmat dziedzictwa przyrodniczego Doliny Popradu i Dunajca z jej bogactwem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym – zapraszamy na warsztat (formularz rejestracji)

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wypełnienie formularza, po którym nastąpi rejestracja i otrzymacie Państwo zwrotny mail potwierdzający udział w warsztacie.