Wędrowanie bez plecaka

obrazek

Czas trwania projektu

01.03.2017-30.10.2018
Partnerzy

Stowarzyszenie Euroregion
Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja - Północ

Oś priorytetowa Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Priorytet inwestycyjny Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Całkowity budżet projektu 657 072,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR 558 511,20 EUR

  obrazek

  obrazek

Mapa szlaków projektu Wędrowanie bez plecaka

Opis

Projekt zakładał zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, głównie w kontekście turysty pieszego.   

Działania w projekcie obejmowały:

 • systematyzację szlaków pieszych na obszarze pogranicza polsko-słowackiego;
 • stworzenie nowoczesnych e-narzędzi dla turysty pieszego (aplikacja „Wędrowanie bez plecaka” wraz ze stroną www);
 • powstanie nowego, transgranicznego produktu turystycznego „Wędrowanie bez plecaka” uwzględniającego preferencje turystów pieszych i prezentującego walory pogranicza. Produkt zakłada kooperację obiektów hotelarskich (noclegowych), które połączone zostały w szlak w formie pętli przez pogranicze;
 • szkolenia dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki
 • dostosowanie oferty i obsługi obiektów hotelarskich i gastronomicznych do standardów turystyki pieszej. 
 • przeprowadzenie wspólnych polsko-słowackich kampanii promocyjnych i marketingowych oraz realizację wielu działań miękkich promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza

 obrazek

 

Rezultaty projektu

 • 194 zinwentaryzowanych szlaków na pograniczu polsko -słowackim oznaczonych na mapie
 • opracowana strona internetowa ze szlakami pogranicza polsko-słowackiego http://wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com/
 • 1 transgraniczny produkt turystyczny „Wędrowanie bez plecaka” z pilotażową ścieżką – modelowym szlakiem łączącym pogranicze polsko-słowackie.
 • bezpłatna aplikacja mobilna pn. „wędrowanie bez plecaka” dla turysty pieszego działająca on i off-line dostępna w trzech wersjach (w Google Play, w Windows Store i w App Stroe). Aplikacja stanowi mobilny przewodnik, obszerną bazę szlaków i ciekawych miejsc.
 • 160 przeszkolonych osób w zakresie nowoczesnych narzędzi informacji i promocji walorów przyrodniczych.
 • 8 odcinków serialu opracowanego i wyemitowanego w TVP 3, TVP Rzeszów, TVP Kraków promującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe pl-sk pogranicza. http://www.telewizjaobiektyw.pl/serial-wedrowanie-bez-plecaka/
 • 6 Newsletterów
 • 2 publikacje
 • Quest "SANOK BEKSIŃSKICH",  którego inauguracja odbyła się podczas Karpackiego Festiwali Wędrowca. Będąc w Sanoku można przejść Quest i odnaleźć skarb. Szczegółowych informacji udziela Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku.
 • 18 artykułów promujących pogranicze pl-sk ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystyki pieszej wyemitowanych 100 razy oraz 2 artykuły opublikowanych w czasopismach drukowanych (słowacki tygodnik "Týždeń" i polski miesięcznik „Poznaj Świat”

 

Sukcesy projektu

Dużym zainteresowaniem cieszył się serial „Wędrowanie bez plecaka”. W efekcie sukcesem była jego dodatkowa nieodpłatna emisja na kanale TVP Polonia skierowanym głównie do Polaków mieszkających za granicą - premiera plus 3 powtórki (sierpień 2018 rok). Kolejno emisja opracowanego serialu w telewizjach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych (maj 2019 rok)

 

Materiały

Strona internetowa projektu:

www.wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com

Linki do artykułów:

https://www.traseo.pl/blog/artystyczne-dusze-pogranicza-polsko-slowackiego

https://www.traseo.pl/blog/aktywne-lato-na-wodzie-kajaki-splywy-zaglowki

https://www.national-geographic.pl/traveler/kierunki/szlakiem-winnic-polsko-slowackiego-pogranicza

http://www.fitnessstyl.pl/w-drodze-po-zdrowie-na-polsko-slowackie-pogranicze/

https://odpoczynek.com.pl/podrozowanie-po-polsko-slowackim-pograniczu/

http://www.rodzinne-wakacje.pl/smaki-polsko-slowackiego-pogranicza/

https://tourists.pl/ekstremalny-wypoczynek-na-polsko-slowackim-pograniczu/

https://www.traseo.pl/blog/szlaki-tematyczne-na-pograniczu-polsko-slowackim

https://www.traseo.pl/blog/odkrywajac-historyczne-slady-polsko-slowackiego-pogranicza

https://rzeszow-news.pl/bez-plecaka-ale-z-planem-na-kolejne-25-lat-przez-karpaty/

https://www.prasa24h.pl/18168/patrzac-w-gwiazdy-polskie-i-slowackie-parki-ciemnego-nieba.html

https://biwakowicz.pl/turystyka/bojkowie-i-lemkowie-kultury-o-ktorych-warto-pamietac/

https://www.stacjaturystyczna.pl/kierunki-turystyczne/mistyka-karpackich-miasteczek-klimat-ktorego-nie-znajdziemy-nigdzie-indziej/tkw_mvsm

http://magneszpodrozy.pl/komu-prezenty-pod-choinke-przynosi/

http://www.rzeszow4u.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-promowac-region.html

http://www.rodzinne-wakacje.pl/zimowe-atrakcje-na-pograniczu-polsko-slowackim/

https://www.polskieszlaki.pl/artykuly/historia/legendy-i-historie/430-magiczne-opowiesci-o-karpatach.html

http://markowaturystyka.eu/pokonujac-bariery-turystyka-dostepna-dla-kazdego/

  Wędrowanie bez plecaka Wędrowanie bez plecaka Wędrowanie bez plecaka Wędrowanie bez plecaka