Wkrótce nabór ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Trwają konsultacje projektu Wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg na lata 2021-2027.

 

Wytyczne określą zasady korzystania z usług ekspertów zewnętrznych w procesie oceny wniosków o dofinansowanie w programach Interreg.

W dokumencie opisano m.in.:

  • rolę ekspertów w procesie oceny wniosków o dofinansowanie,
  • zasady naboru ekspertów, w tym warunki jakie musi spełniać kandydat na eksperta,
  • podstawowy zakres umowy z ekspertem.

Zatwierdzenie Wytycznych przez właściwego ministra będzie podstawą do uruchomienia przez Wspólny Sekretariat naboru ekspertów w zakresie oceny występowania pomocy publicznej w projekcie oraz w zakresie oceny jakościowej projektu. Ogłoszenie naboru planowane jest w I kwartale 2023 roku.