Wsparcie finansowe dla polskich NGOs - beneficjentów Interreg

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udziela wsparcia finansowego w realizacji projektów polskim beneficjentom programów Interreg 2021-2027 z sektora NGO oraz beneficjentom Funduszy Małych Projektów (FMP) w programach Interreg niezarządzanych przez Polskę.

 

Istotą wsparcia finansowego jest przekazanie środków (w EUR) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Udzielone wsparcie finansowe jest ustalane jako % w stosunku do kwoty zaplanowanego przez beneficjenta dofinansowania z EFRR w projekcie.

Wsparcie finansowe ma formę zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji z EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca pozyskane wsparcie. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym prosimy składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: wsparcie.Interreg@mfipr.gov.pl.

Materiały informacyjne wraz ze schematem wsparcia znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.