Wydarzenie „Interreg 2021-2027 - możliwości współpracy ponad granicami”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na wydarzenie online „Interreg 2021-2027 - możliwości współpracy ponad granicami”!

 

Konferencja odbędzie się 19 października 2021 r. Będzie to dobra okazja do zapoznania się ze stanem prac nad nowymi programami Interreg oraz dziedziny, w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Oprócz planów na przyszłość, podsumowane również będą efekty programów z lat 2014–2020.

Ponadto beneficjenci pokażą swoje projekty w kontekście przewodnich motywów spotkania, takich jak:

  • innowacyjność,
  • kapitalizacja/komplementarność,
  • środowisko
  • i dostępność.

Podzielą się również swoimi doświadczeniami w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2021 r. o 16:00. Liczba miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Na stronie będzie dostępna transmisja online.

Więcej informacji, agenda i formularz rejestracyjny na stronie EWT