Wykaz ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie dziedzin: bioróżnorodność, klimat, pomoc publiczna

Publikujemy wykaz ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w zakresie dziedzin:  

  • bioróżnorodność:

 Wykaz ekspertów_Interreg PLSK 2021-2027 - BIORÓŻNORODNOŚĆ(pdf) 171.0 KB

  • klimat:

 Wykaz ekspertów_Interreg PLSK 2021-2027 - KLIMAT(pdf) 170.0 KB

  • pomoc publiczna:

 Wykaz ekspertów_Interreg PLSK 2021-2027 - POMOC PUBLICZNA(pdf) 172.0 KB