Wykaz ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie dziedzin ELEKTROMOBILNOŚĆ i WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI

Publikujemy wykaz ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 w zakresie dziedzin:

  • "Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej" oraz
  • "Zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron ".

 Wykaz ekspertów: Elektromobilność (pobierz) (pdf) 80.0 KB

 

 Wykaz ekspertów: Współpraca instytucjonalna (pobierz) (pdf) 93.0 KB