Wyniki II posiedzenia Komitetu Monitorującego programu dla okresu 2021-2027

II posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się w dniach 1-2 grudnia 2022 r. w Lipowej k. Żywca. Obrady były bardzo owocne. KM zatwierdził system oceny oraz kryteria oceny projektów standardowych i projektów FMP, Podręcznik programu wraz z załącznikami, Strategię komunikacji oraz zmiany w Regulaminie Komitetu Monitorującego, Ponadto został przedstawiony plan działań KM na rok 2023, wysokość alokacji i warunki specyficzne naborów na lata 2022 i 2023 oraz aplikacja WOD2021 i struktura wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.