Wyniki III posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

III posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 26 maja 2023 r. w trybie online.

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w podręczniku programu (rozdział 3.11.1) i kryteriów oceny formalnej projektów standardowych (załącznik nr 9.1).