Wyniki IV posiedzenia Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 

 IV posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 26-27 czerwca 2023 r. w Bardejowie-Zdroju na Słowacji.

 

Komitet Monitorujący zatwierdził dofinansowanie pięciu projektów Funduszu Małych Projektów oraz dwóch projektów złożonych w naborze DROGI.

 

Ponadto Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w procedurze odwoławczej oraz Regulaminie KM, a także zmiany w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: zwiększenie alokacji o 2,7 mln EUR EFRR.