Wyniki XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego programu

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego odbyło się 5 października 2023 r. w Cieszynie.

 

W trakcie obrad został zaprezentowany stan wdrażania programu w osiach priorytetowych oraz wyniki ewaluacji wpływu programu na polsko-słowackie pogranicze. KM zatwierdził także zmiany w rocznym planie działań informacyjno-promocyjnych na rok 2023.