Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza

Z życia projektów i programu:

 

Główną ideą projektu jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Poszczególne działania projektu są skierowane na zainteresowanie turysty pieszego  tymże  dziedzictwem.

Aby pokazać turyście pieszemu walory jakimi cechuje się pogranicze (w tym obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego) ma miejsce inwentaryzowanie i usystematyzowanie szlaków oznakowanych w terenie i opisanych w materiałach publikowanych. Zinwentaryzowane szlaki zostały następnie umieszczone na stronie www oraz dostępne sa poprzez aplikację mobilną „Wędrowanie bez plecaka” (dla Android, IOS, Windows). Na stronie www i w aplikacji umieszczono, poza szlakami,  atrakcje turystyczne, hotele i miejsca noclegowe, obiekty gastronomiczne, parkingi czy punkty medyczne. W aplikacji dostępny jest także wypracowany w niniejszym projekcie modelowy produkt turystyczny „Wędrowanie bez plecaka”, który zakłada współpracę pomiędzy obiektami noclegowymi, które połączone w szlak w formie pętli przez pogranicze, pozwalają na całodzienne, jednodniowe wędrówki piesze a następnie odpoczynek w jednym z obiektów. Turyści wyruszając z pierwszego obiektu zostawiają w nim swoje bagaże a właściciel hotelu/pensjonatu przewozi bagaże do kolejnego obiektu. Dzięki temu turyści mogą w sposób wygodny poznawać atrakcje przyrodnicze i kulturowe regionu. Wyróżniającą cechą produktu turystycznego „Wędrowanie bez plecaka” jest jego sieciowość. Opiera się on bowiem na porozumieniu partnerów – właścicieli obiektów noclegowych, aby połączyli swe wysiłki w celu zapewnienia wędrowcom optymalnej obsługi. Modelowy produkt „Wędrowanie bez plecaka” poprowadzony został przez teren Beskidu Niskiego, gdyż obszar ten cechuje się niezwykłym bogactwem przyrodniczym i kulturowym, łagodnym ukształtowaniem terenu (co sprzyjają m.in. wędrówkom rodzinnym) oraz małym natężeniem ruchu turystycznego.

W ramach projektu aktywnie przeprowadzone są także szkolenia dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki, dostosowywana jest oferta i obsługa obiektów hotelarskich i gastronomicznych do standardów turystyki pieszej.

Istotne jest również podkreślenie wspólnych polsko – słowackich działań promocyjnych i marketingowych w postaci m. in.: udziału w targach turystycznych (Bratysława, Poznań, Berlin) w celu zainteresowania turysty krajowego i zagranicznego polsko-słowackim pograniczem, nagranie i emisja serialu (8 odcinków) w telewizji  i na kanale Youtube, zrealizowanie dwóch imprez promujących turystykę pieszą na pograniczu, przeprowadzenie Karpackiego Forum Współpracy, wydanie przewodnika i  materiałów promocyjnych jak również zrealizowanie study tour dla blogerów i dziennikarzy turystycznych z Europy.

Adresatami projektu są turyści, zarówno krajowi jak i zagraniczni oraz ludność lokalna.

Główne cele jakie określono dla projektu to docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność oraz turystów spoza obszaru. Osiągnięcie założonych rezultatów doprowadzi do wzmacniania i trwałości walorów kulturowych, które ukształtowały się na obszarze polsko-słowackiego pogranicza dzięki dokonaniom osiadłych tu społeczności. Nowe formy komunikacji i promocji zasobów pogranicza poprzez lepszy dostęp do informacji o dziedzictwie umożliwią szersze wykorzystanie potencjału pogranicza przez miejscową ludność jak i przyjezdnych spoza obszaru wsparcia.

To, co zdaniem koordynatorów przedsięwzięcia wyróżnia projekt Wędrowanie bez plecaka to jego atrakcyjność dla szerokiego grona odbiorców, nowatorska idea wędrówki pieszej bez bagażu, wciąż nie tak popularna w naszym regionie oraz kontakt z autentycznym i unikatowym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym obszaru projektowego.

Projekt Wędrowanie bez plecaka  wspierany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego kwotą 558 511.20 euro. Pierwsze działania projektowe rozpoczęły się w marcu 2017 roku i zapoczątkowane zostały systematyzacją szlaków pieszych, których zidentyfikowano i opisano łącznie w ilości 194. Są to szlaki o różnej długości i stopniu trudności, a wyboru pomiędzy nimi pozwalają dokonać sprawnie funkcjonujące strona internetowa oraz aplikacja mobilna, dostosowujące się do preferencji różnych grup (seniorów, rodzin z dziećmi, osób ukierunkowanych na zwiedzanie pod względem walorów kulturowych bądź przyrodniczych). Osobom chcącym regularnie otrzymywać informacje na temat oferowanych przez projekt usług i przeprowadzanych działań służy, powstały ku temu, newsletter. Modelowy produkt turystyczny „Wędrowanie bez plecaka” funkcjonuje i jest aktywnie promowany w trakcie spotkań branżowych (targów turystycznych), w których partnerzy projektu (Stowarzyszenie Euroregion karpacki Polska oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja – Północ) do tej pory wzięli udział trzykrotnie. Nie sposób nie wspomnieć także o czterech zorganizowanych przez partnerów projektu szkoleniach w dziedzinie turystyki pieszej, promocji regionu i dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, przygotowanych  zarówno dla osób i instytucji po stronie polskiej jak i słowackiej. Jednym z ostatnich działań promocyjnych projektu było zorganizowanie Karpackiego Festiwalu Wędrowca – imprezy w zamiarze cyklicznej, promującej turystykę w Karpatach, bogactwo i unikatowość tego terenu oraz współpracę ludzi i instytucji na rzecz wspólnego rozwoju i promocji obszaru Karpat.

Zakończenie działań projektowych przewidywane jest na 30 października 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z działań w ramach projektu. Więcej informacji na temat projektu „Wędrowanie bez plecaka…” znajdą Państwo na stronie: http://wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com/

obrazek

    Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Z życia projektów - Wędrowanie bez plecaka. Wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza