Zakładka Raporty z wdrażania programu

W myśl art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego, instytucje wdrażające programy mają obowiązek publikować kwartalne raporty z wdrażania programu.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką, w której publikujemy raporty z wdrażania programu w ujęciu kwartalnym.

 

Zakładka dostępna jest tutaj: link do zakładki