Zakończenie naborów wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

31 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 zostały zakończone nabory wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektów parasolowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 

Przedstawiamy listy wniosków złożonych w naborach:


Związek Euroregion „Tatry”:

 

Preszowski Samorządowy Kraj: