Zakończenie oceny formalnej projektów drogowych

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków w ramach naboru nr PLSK.02.01-IP.01-001/22 „DROGI”.

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i przechodzą do dalszego etapu oceny - oceny jakościowej. 

 Lista projektów ktore pozytywnie przeszły ocenę formalną