Zakończenie oceny formalnej projektów złożonych w naborze "Drogi II"

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków w ramach naboru nr PLSK.02.01-IP.01-002/23 „Drogi II”

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i przechodzą do dalszego etapu oceny - oceny jakościowej:

 Lista projektów - kliknij tutaj (pdf) 169.0 KB