Zakończona ocena formalna i kwalifikowalności projektów flagowych

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty flagowe.

Cztery ze złożonych projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i kwalifikowalności i będą poddane ocenie technicznej oraz merytorycznej.