Zakończona ocena formalna i kwalifikowalności złożonych wniosków na projekty w ramach I osi priorytetowej

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty w ramach  I osi priorytetowej programu Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

W ramach I osi priorytetowej pozytywnie przeszły ocenę formalną i kwalifikowalności  następujące projekty. (pdf) 257.0 KB