Zakończona ocena formalna i kwalifikowalności złożonych wniosków na projekty w ramach II i III osi priorytetowej

Zakończyła się ocena formalna i kwalifikowalności wniosków na projekty w ramach:

  •  II osi priorytetowej cel szczegółowyZwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”
  • III osi priorytetowej programu Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę dostępna poniżej