Zakończona ocena formalna koncepcji projektów flagowych

Zakończona została ocena formalna koncepcji projektów flagowych złożonych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w ramach ogłoszonego naboru.

Z przedłożonych do WST 37 koncepcji projektów, po przeprowadzeniu oceny formalnej, do oceny jakościowej skierowane zostały 22 koncepcje projektów. Lista koncepcji projektów flagowych skierowanych do oceny jakościowej znajduje się poniżej.