Zakończona ocena formalna projektów w ramach I osi priorytetowej

Zakończona została ocena formalna projektów w ramach I osi priorytetowej. Po przeprowadzeniu oceny formalnej, do oceny strategicznej skierowanych zostało 80 projektów. Lista projektów z drugiego naboru z obszaru dziedzictwa znajduje się poniżej.