Zakończona ocena formalna złożonych wniosków na projekty w ramach II i III osi priorytetowej

 

Zakończyła się ocena formalna wniosków na projekty w ramach:
•     II osi priorytetowej cel szczegółowy„Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”
•    III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę dostępna poniżej