Zakończona ocena formalna złożonych wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej

Zakończyła się ocena formalna wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

 

Wszystkie złożone projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną, a teraz poddane zostaną ocenie strategicznej.

Aby zobaczyć listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, kliknij tu.