Zakończona ocena strategiczna projektów w ramach I osi priorytetowej

Zakończona została ocena strategiczna projektów w ramach I osi priorytetowej. Lista pozytywnie ocenionych 68 projektów z drugiego naboru z obszaru dziedzictwa znajduje się poniżej.

obrazek