Zakończona ocena strategiczna projektów w ramach II i III osi priorytetowej

 

Zakończona została ocena strategiczna projektów w ramach:

  • II osi priorytetowej cel szczegółowy„Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”
  • III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę dostępna poniżej.

Załączniki w wersji dostępnej z udogodnieniami można otrzymać na prośbę.