Zakończona ocena strategiczna projektów w ramach II i III osi priorytetowej - aktualizacja

 

Zakończona została ocena strategiczna projektów w ramach:
•     II osi priorytetowej cel szczegółowy „Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego”
•    III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.
Zaktualizowana lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę jest dostępna poniżej.