Zakończona ocena strategiczna złożonych wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej

Zakończyła się ocena strategiczna wniosków na projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi".

 

Większość złożonych projektów pozytywnie przeszła ocenę strategiczną, a teraz poddane zostaną ocenie technicznej.
Aby zobaczyć listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę strategiczną, kliknij  tu (pdf) 148.0 KB.