Zaktualizowany harmonogram naborów na lata 2022 i 2023

Publikujemy zaktualizowany harmonogram naborów na lata 2022 i 2023.

Aktualny harmonogram naborów na lata 2022 i 2023 znajduje się pod linkiem: kliknij tutaj

Informujemy, że aktualizacja dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie na projekty standardowe w priorytecie 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, działanie 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju (drogi).

Ogłoszenie naboru zaplanowane jest na sierpień br., z przewidywanym terminem zakończenia naboru w październiku br. 

Planowany budżet naboru wniosków (EFRR) wynosi 14 044 018 EUR.