Zaktualizowany wykaz ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie - dziedzina DROGI

Publikujemy zaktualizowany wykaz ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027 w zakresie dziedziny: Poprawa jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego transportu.

 Zaktualizowany wykaz ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie - drogi (pdf) 145.0 KB