Załącznik nr 11 do Podręcznika beneficjenta

Informujemy, że zmianie uległ załącznik nr 11 do Podręcznika beneficjenta, tj. Procedura zgłaszania osób uprawnionych do systemu SL2014. Zaktualizowany dokument znajduję się na tej stronie.

Zamieściliśmy także edytowalną wersję Wniosku o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze zmianą i stosowanie aktualnych dokumentów.