Zalecenia dotyczące Prawa Zamówień Publicznych dla partnerów słowackich

Dokument

Editoriál.pdf

pdf 339 KB
Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi Prawa Zamówień Publicznych prezentowanymi w dokumentach poniżej. Zalecenia dotyczą partnerów słowackich