Zalecenia dotyczące Prawa Zamówień Publicznych w związku z jego nowelizacją