Zalecenia KE w sprawie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych

Drodzy beneficjenci, w związku z sytuacją na Ukrainie, Komisja Europejska przekazała programom zalecenia w sprawie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Proponujemy, w miarę możliwości, część z tych zaleceń brać pod uwagę również prowadząc aktywności w projektach.

 

  • Styl komunikacji, m.in. w mediach społecznościowych powinien być głównie informacyjny, rzeczowy.
  • W przypadku organizacji kampanii promocyjnych proponujemy stonowanie wypowiedzi oraz włączenie np. wątku integracji z uchodźcami.
  • Wydarzeniom plenerowym proponujemy spróbować nadać inny wymiar, np. włączyć w program eventów wątek integracji z uchodźcami.

Poprosimy również o informację do opiekunów Państwa projektów w WST, jeśli Państwa działania lub materiały promocyjne w projekcie pośrednio przyczynią się do pomocy naszym sąsiadom.