Zamówienia udzielane w ramach projektów - podręcznik

Dokument

Zamówienia udzielane w ramach projektow.pdf

pdf 1.56 MB

Zamówienia udzielane w ramach projektów - podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020.

Podręcznik jest poradnikiem dla polskich beneficjentów i wnioskodawców planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu.

Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny. Poradnik należy czytać wraz z zasadami obowiązującymi w Programie.