Zapowiedź III posiedzenia Grupy Roboczej

13 lutego w Katowicach odbędzie się trzecie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

Program kolejnego posiedzenia GR przewiduje m.in.:

  • Kontynuację prac nad analizą społeczno-gospodarczą obszaru wsparcia
  • Przedstawienie informacji nt. paneli eksperckich
  • Podsumowanie wyników analizy SWOT/TOWS (panel walidacyjny)