Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania efektów programów Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do składania ofert na wykonanie badania „Kapitalizacja efektów projektów zrealizowanych w programach Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020”.

 

W programach Interreg i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z udziałem Polski, dofinansowano ze środków unijnych realizację setek projektów, wśród których wypracowano wiele cennych efektów.

Głównym celem badania jest identyfikacja tych rezultatów, które mają największy potencjał do ponownego wykorzystania, w tym także rozwijania na szerszą skalę etc., czyli do tzw. kapitalizacji, oraz utworzenie ich bazy.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania są dostępne na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącej zamówień.