Zaproszenie do udziału w Konkursie "Fundusze Europejskie w Kadrze"

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, odbywającego się od 10 do 17 listopada br. w Bydgoszczy.

Do konkursu można zgłaszać filmy/spoty w dwóch kategoriach. Film/spot informacyjno-promocyjny lub reklamowy dotyczący programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 informujący o Funduszach Europejskich lub promujący Fundusze Europejskie:
I kategoria - do 45 sekund
II kategoria - do 3 minut

Konkurs i warsztaty odbędą się 15-16 listopada br.

Spoty reklamowe wraz z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM należy przesyłać ONLINE do 8 października 2018 r., godz. 22:00 na adres strony : https://goo.gl/vve576

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonych poniżej dokumentach.