Zatwierdziliśmy projekt programu na lata 2021-2027

Przyjazne naturze i bezpieczne, lepiej połączone, twórcze i atrakcyjne turystycznie oraz współpracujące. Taką wizję polsko-słowackiego pogranicza ma Grupa Robocza, która 16 grudnia 2021 r. zatwierdziła projekt “Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027".

 

Prace nad programem trwały od czerwca 2020 r. Zaangażowane instytucje wypracowały projekt programu, który następnie podlegał m.in. konsultacjom publicznym.  

Na czwartkowym posiedzeniu przedstawiliśmy wprowadzone do projektu programu poprawki wynikające ze zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag. Dyskutowane zmiany wprowadziliśmy w odpowiednich rozdziałach projektu programu. 

Następnie Grupa Robocza zatwierdziła drogą konsensusu projekt programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 wraz z poprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia. 

Zatwierdzony projekt programu przedstawimy teraz do opiniowania rządom Polski i Słowacji.