Zawiadomienie o zmianie Instytucji Krajowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK

Pragniemy poinformować, że na podstawie Uchwały Rządu Republiki Słowackiej nr. 355 z dnia 4 czerwca 2020 r. Ze skutkiem od 1.10.2020 r. wszystkie zadania i kompetencje Instytucji Krajowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA PL-SK (zwanego dalej „Programem Interreg PL-SK”) zostały przekazane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej do Ministerstwa Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej (MIRRI RS).Począwszy od 1.10.2020 wszelka korespondencja kierowana do Instytucji Krajowej Programu Interreg PL-SK musi być kierowana na adres:

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej
Sekcja Programów Współpracy Transgranicznej
Račianska 153 / A, 830 03 Bratysława

 

Informacje dla słowackich beneficjentów dotyczące kontroli wydatków i zamówień publicznych

Podany adres dotyczy również przesłania dokumentacji do kontroli I stopnia FLC i kontroli zamówień publicznych, które prosimy adresować ze wskazaniem właściwego departamentu, to jest: Departamentu Kontroli Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej SK-HU, PL-SK i ENI lub Departamentu Audytu i Kontroli Zamówień Publicznych Programów Współpracy Transgranicznej.