Zestaw logotypów programu Interreg Polska-Słowacja

Zintegrowany logotyp programu Interreg Polska-Słowacja składa się z elementu graficznego nawiązującego do okresu programowania 2007-2013, nazwy programu, godła Unii Europejskiej oraz nazwy funduszu.

obrazek

W większości przypadków (tablice, plakaty, publikacje, dyplomy/certyfikaty, listy obecności itp.) zaleca się wykorzystywanie logotypu zawierającego również nazwę Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania logotypu są opisane w Poradniku/wytycznych dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020.

Poniżej zamieszczone są zestawy logotypów.

Należy zawsze wykorzystywać logotypy z plików umieszczonych do pobrania na stronie programu. Modyfikacja logotypu programu jest niedozwolona.

 Logotypy z nazwą funduszu (zip) 6.66 MB

 Logotypy bez nazwy funduszu (zip) 6.96 MB

 Interreg 30 (zip) 697.0 KB