Zmiana programu Polska-Słowacja 2014–2020 zatwierdzona

Otrzymamy więcej środków na projekty drogowe pogranicza.

 

27 września 2019 roku Komisja Europejska zatwierdziła zmianę programu Polska - Słowacja. Zmiana polega na przesunięciu wolnych środków z zakresu edukacji transgranicznej na realizację projektów z obszaru infrastruktury drogowej. Oznacza to, że mamy ponad 4,1 mln euro więcej na dofinansowanie projektów złożonych w tegorocznym konkursie drogowym.

Planujemy, że wybór projektów do dofinansowania nastąpi na posiedzeniu polsko-słowackiego Komitetu Monitorującego w grudniu tego roku.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją programu.