Zmiana programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027 zatwierdzona

 

20 września 2023 roku Komisja Europejska zatwierdziła zmianę programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Zmiana polega na zwiększeniu jego alokacji o 2,69 mln euro EFRR. Dodatkowe środki w całości przeznaczone są na obszar tematyczny związany z przystosowaniem do zmian klimatu (Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze).

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją programu, która obowiązuje od dnia 28 września 2023 r.