Dokument (1)

Informujemy, że 5 września 2018 roku Komitet Monitorujący zaakceptował zmiany w Podręczniku Beneficjenta oraz w niektórych załącznikach.

Zmiany w Podręczniku dotyczą:

  • możliwości wykorzystania oszczędności poprzetargowych (rozdz. 6.3  punkt 1),
  • sposobu akceptacji zmian technologicznych i zmian w dokumentacji technicznej (rozdz. 6.3 punkt 7.3 i aktualizacja numeracji punktu 7.4).

obrazek

180905 Manual PL.pdf

pdf 2.21 MB