Związek Euroregion „Tatry”: Przedłużenie IV. naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Związek Euroregion „Tatry” przedłuża termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów do 7 września br. w ramach IV. naboru w obu osiach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowe informacje:

http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/aktualnosc/jeszcze-tylko-10-dni-pozostalo-do-zakonczenia-iv-naboru-mikroprojektow